Ο παγκόσμιος PMI παραγωγής ήταν 57,1% τον Απρίλιο, τερματίζοντας δύο διαδοχικές αυξήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κίνα Ομοσπονδία Logistics και Αγορών στις 6, το παγκόσμιο PMI κατασκευής τον Απρίλιο ήταν 57,1%, μείωση 0,7 εκατοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα, τερματίζοντας τη δίμηνη ανοδική τάση.

Ο πλήρης δείκτης αλλάζει. Το παγκόσμιο PMI παραγωγής μειώθηκε από τον προηγούμενο μήνα, αλλά ο δείκτης παρέμεινε πάνω από 50% για 10 συνεχόμενους μήνες και ήταν πάνω από 57% τους τελευταίους δύο μήνες. Βρίσκεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι ο σημερινός παγκόσμιος ρυθμός αύξησης της μεταποίησης έχει Ωστόσο, η βασική τάση της σταθερής ανάκαμψης δεν έχει αλλάξει.

Η Ομοσπονδία Εφοδιαστικής και Αγοράς της Κίνας δήλωσε ότι τον Απρίλιο, το ΔΝΤ προέβλεπε ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2021 και το 2022 θα ήταν 6% και 4,4%, αντίστοιχα, που είναι 0,5 και 0,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την πρόβλεψη τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Η προώθηση των εμβολίων και η συνεχής πρόοδος των πολιτικών οικονομικής ανάκαμψης σε διάφορες χώρες αποτελούν σημαντικές αναφορές για το ΔΝΤ για αύξηση των προσδοκιών για οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεταβλητές στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρεάζει είναι η επανεμφάνιση της επιδημίας. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της επιδημίας εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή και σταθερή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Ταυτόχρονα, συσσωρεύονται επίσης οι κίνδυνοι του πληθωρισμού και του αυξανόμενου χρέους από τη συνεχή χαλαρή νομισματική πολιτική και τη δημοσιονομική επέκταση, που γίνονται δύο σημαντικοί κρυμμένοι κίνδυνοι στη διαδικασία της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.

a1

Από περιφερειακή άποψη, παρουσιάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πρώτον, ο ρυθμός ανάπτυξης της αφρικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας έχει επιβραδυνθεί ελαφρώς και ο PMI έχει μειωθεί ελαφρώς. Τον Απρίλιο, το αφρικανικό PMI μεταποίησης ήταν 51,2%, μείωση 0,4 εκατοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης της αφρικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας επιβραδύνθηκε ελαφρώς από τον προηγούμενο μήνα και ο δείκτης ήταν ακόμη πάνω από το 51%, υποδηλώνοντας ότι η αφρικανική οικονομία διατηρούσε μια μέτρια τάση ανάκαμψης. Η συνεχής εκλαΐκευση του νέου εμβολιασμού για την πνευμονία στην κορώνα, η επιτάχυνση της κατασκευής μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην αφρικανική ήπειρο και η ευρεία εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας έδωσαν ισχυρή υποστήριξη στην οικονομική ανάκαμψη της Αφρικής. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ότι η οικονομία της υποσαχάριας Αφρικής θα εισέλθει σταδιακά στο δρόμο της ανάκαμψης. Το τελευταίο τεύχος της έκθεσης "Pulse of Africa" ​​που κυκλοφόρησε η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να φτάσει το 3,4% το 2021. Συνέχιση της ενεργούς ένταξης στην ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανικής αλυσίδας και η αλυσίδα αξίας είναι το κλειδί για τη συνεχή ανάκαμψη της Αφρικής.  

Δεύτερον, η ανάκαμψη της ασιατικής μεταποίησης είναι σταθερή και το PMI είναι το ίδιο με τον περασμένο μήνα. Τον Απρίλιο, το ασιατικό PMI μεταποίησης ήταν το ίδιο με τον προηγούμενο μήνα, σταθεροποιήθηκε στο 52,6% για δύο συνεχόμενους μήνες και πάνω από το 51% για επτά συνεχόμενους μήνες, δείχνοντας ότι η ανάκαμψη της ασιατικής μεταποίησης είναι σταθερή. Πρόσφατα, το ετήσιο συνέδριο του Boao Forum for Asia εξέδωσε μια έκθεση ότι η Ασία θα καταστεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την αειφόρο παγκόσμια ανάκαμψη και ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει πάνω από 6,5%. Η συνεχής και σταθερή ανάκαμψη ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών που εκπροσωπείται από την Κίνα παρείχε ισχυρή υποστήριξη για τη σταθερή ανάκαμψη της ασιατικής οικονομίας. Η συνεχής εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας στην Ασία εγγυάται επίσης τη σταθερότητα της ασιατικής βιομηχανικής αλυσίδας και της αλυσίδας εφοδιασμού. Στο εγγύς μέλλον, η επιδείνωση των επιδημιών στην Ιαπωνία και την Ινδία μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην ασιατική οικονομία. Είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάπλωση, την πρόληψη και τον έλεγχο των επιδημιών στις δύο χώρες.  

Τρίτον, ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας συνέχισε να επιταχύνεται και ο PMI αυξήθηκε από τον προηγούμενο μήνα. Τον Απρίλιο, το ευρωπαϊκό PMI μεταποίησης αυξήθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα σε 60,8%, δηλαδή αύξηση από μήνα σε μήνα για τρεις συνεχόμενους μήνες, υποδηλώνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας συνέχισε να επιταχύνεται σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα , και η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να διατηρεί μια ισχυρή τάση ανάκαμψης. Από την προοπτική των μεγάλων χωρών, το PMI παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ισπανίας αυξήθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το PMI κατασκευής της Γερμανίας και της Γαλλίας έχει διορθωθεί ελαφρώς σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Στα μέσα Απριλίου, η μεγάλη αύξηση σε επιβεβαιωμένα κρούσματα νέας στεφανιαίας πνευμονίας σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Σουηδία έφερε νέες προκλήσεις στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Θεωρώντας ότι η ανάκαμψη της επιδημίας της νέας κορώνας μπορεί να οδηγήσει σε άλλη επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα συνεχίσει να διατηρεί μια εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική και θα συνεχίσει να επιταχύνει τον ρυθμό των αγορών χρέους.  

Τέταρτον, ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Αμερική έχει επιβραδυνθεί και το PMI επέστρεψε σε υψηλό επίπεδο. Τον Απρίλιο, το Αμερικανικό PMI μεταποίησης ήταν 59,2%, μείωση 3,1 εκατοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα, τερματίζοντας τη συνεχή ανοδική τάση για δύο συνεχόμενους μήνες, δείχνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής μεταποιητικής βιομηχανίας έχει επιβραδυνθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα , και ο δείκτης παραμένει πάνω από το 59%, δείχνοντας ότι η δυναμική ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας παραμένει σχετικά ισχυρή. Μεταξύ των μεγάλων χωρών, ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποιητικής βιομηχανίας των ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και το PMI επέστρεψε σε υψηλά επίπεδα. Η έκθεση ISM δείχνει ότι το PMI της μεταποιητικής βιομηχανίας των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από τον περασμένο μήνα σε 60,7%. Ο ρυθμός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων παραγωγής, ζήτησης και απασχόλησης επιβραδύνθηκε από τον προηγούμενο μήνα και οι σχετικοί δείκτες μειώθηκαν σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παρέμειναν σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Δείχνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της μεταποιητικής βιομηχανίας των ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί, αλλά διατηρεί μια ταχεία τάση ανάκαμψης. Προκειμένου να συνεχίσουν να σταθεροποιούν την τάση ανάκαμψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να προσαρμόσουν την εστίασή τους στον προϋπολογισμό και να αυξήσουν τις δαπάνες για την άμυνα, όπως εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη και έρευνα και ανάπτυξη για να ενισχύσουν τη συνολική οικονομική τους δύναμη. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι θετικός για την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τόνισε επίσης ότι η απειλή του νέου ιού στέμμα εξακολουθεί να υφίσταται και εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η συνεχής υποστήριξη πολιτικής.

 


Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-03-2021