Βίδα κοχλία

 • High Strength fasteners Epoxy Adhesive Invented Cone Anchor Bolt

  Συνδετήρες υψηλής αντοχής Epoxy Adhesive Cone Anchor Bolt

  Η ανεστραμμένη αγκύρωση κώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση δομικών τμημάτων σκυροδέματος και εξωτερικών τοίχων. Μπορεί να παράγει ένα φαινόμενο αγκύρωσης παρόμοιο με αυτό του μηχανικού κλειδώματος αφού στερεωθεί η κόλλα όταν χρησιμοποιείται με κόλλα αγκύρωσης τύπου έγχυσης.

  Υλικό: Χάλυβας άνθρακα βαθμού 5,8, 8,8 και ανοξείδωτο 304, 316

  Επιφανειακή επεξεργασία: κρύο γαλβανισμένο (πάχος στρώματος ψευδαργύρου ≥ 5um).

  ζεστό γαλβανισμένο (πάχος στρώσης ψευδαργύρου ≥ 45um)

  Ο ανοξείδωτος χάλυβας 304.316 δεν απαιτεί επεξεργασία επιφανειών.